Hosting

Beginner

55.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 750 MB SSD
 • Băng thông: 5 GB
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 1
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Beginner Plus

75.000 VNĐ / Tháng

Gói khuyên dùng
 • Dung lượng: 1200 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 3
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Standard

120.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 2.000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 5
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 1
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Standard Plus

160.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 2.800 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 7
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 2
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Professional

320.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 4.500 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 9
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 3
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Professional Plus

450.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 6.500 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 15
 • Park domain:Unlimited
 • Addon Domain: 5
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Enterprise

650.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 8.000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 20
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 10
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Enterprise Plus

850.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 10.500 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 25
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 20
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7